اسپاگتی - پاستا - لازانیا

اسپاگتی چینی ( وگان ) 15500 تومان

اسپاگتی . سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . قارچ . ذرت . جوانه سبزیجات . ادویه مخصوص

پاستا سبزیجات ( وگان ) 15500 تومان

پاستا . سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . قارچ . ذرت . پودر سیر . ادویه مخصوص

لازانیا سبزیجات 18000 تومان

لازانیا. سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . ادویه مخصوص