اسپاگتی - پاستا - لازانیا

اسپاگتی چینی ( وگان ) 190000 ریال

اسپاگتی . سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . قارچ . ذرت . جوانه سبزیجات . ادویه مخصوص

پاستا سبزیجات ( وگان ) 190000 ریال

پاستا . سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . قارچ . ذرت . پودر سیر . ادویه مخصوص

لازانیا سبزیجات 230000 ریال

لازانیا. سویا . کرفس . تره فرنگی . فلفل دلمه ای . ادویه مخصوص